Banner

Blog

wizyta u lekarza medycyny pracy

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Badania wykonywane w ramach medycyny pracy mają na celu zbadanie wpływu środowiska pracy na pacjenta. W ramach medycyny pracy mieści się też diagnostyka, a także leczenie i profilaktyka wybranych chorób zawodowych. Pacjenci kojarzą tę specjalizację lekarską przede wszystkim z badaniami profilaktycznymi zlecanymi przez pracodawcę – wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi.

Czytaj więcej...

dokumenty medyczne z piórem i stetoskopem

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Wstępne badania lekarskie do pracy przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, z którym dany przedsiębiorca zatrudniający pracowników zawarł umowę na świadczenie na jego rzecz tego typu usług medycznych. W orzeczeniu lekarz stwierdza, czy w przypadku danej osoby istnieje brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czy są istotne powody, dla których konkretne obowiązki zawodowe nie powinny być wykonywane przez pracownika.

Czytaj więcej...

kobieta w gabinecie u lekarza

Własna działalność gospodarcza, a medycyna pracy

Choć podejmowanie nowej pracy wielu osobom kojarzy się z koniecznością wykonania badań lekarskich, nie zawsze są one niezbędne. W polskim prawie wyróżniono kilka sytuacji, w których nie ma potrzeby przystępowania do badań w ramach medycyny pracy – pomimo zmiany stanowiska pracy, a nawet firmy, w której będzie ono zajmowane. Czy przykładem osoby niepodlegającej medycynie pracy jest przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą?

Czytaj więcej...

pył w pracy

Pylenie w pracy – jak ocenić narażenie w środowisku pracy?

Pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych ma do czynienia w wieloma elementami, które składają się na środowisko pracy. Czynniki te mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na komfort jego życia. Jeśli prowadzą lub mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, a w konsekwencji do schorzenia, zalicza się je do czynników szkodliwych. Jednym z nich jest pylenie w pracy. Jaki jest wpływ pylenia pracownika i jak ocenić jego narażenie na pył?

Czytaj więcej...

lekarz trzymający stetoskop

Co mówią przepisy na temat zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni?

Niekiedy zdarza się, że na skutek choroby pracownik przebywa na zwolnieniu przez okres przekraczający 30 dni. Sytuacja taka jest regulowana w przepisach. Informacje znajdujemy w artykule 229 ustęp 2 kodeksu Pracy. Dowiadujemy się z niego, że pracownik podlega w takiej sytuacji obowiązkowym badaniom lekarskim, zanim zostanie dopuszczony do pracy.

Czytaj więcej...

badania lekarskie

Jakie badania dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Niektórzy pracodawcy mogą sobie zadawać pytanie, czy zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pociąga za sobą konieczność skierowania jej na dodatkowe badania. Jak wygląda to w praktyce oraz o czym jeszcze koniecznie trzeba w tym przypadku pamiętać?

Czytaj więcej...

badania przed wyjazdem

Jedziesz w tropiki? Sprawdź jakie należy wykonać badania

Jeśli wybierasz się w tropiki, musisz się odpowiednio zabezpieczyć, żebyś oprócz wspomnień, z dalekiej podróży nie przywiózł niechcianej pamiątki, w postaci dolegliwości wywoływanych przez patogeny i pasożyty oraz poważnych chorób. Kiedy po powrocie z podróży masz gorączkę, biegunkę, ból stawów i skurcze brzucha, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej...

opinia lekarza

W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

Opinia orzecznicza jest konieczna do ubiegania się o świadczenie pieniężne za okres niezdolności do pracy. W jakich sytuacjach jest wystawiana?

Czytaj więcej...

obdukcja

Czym jest obdukcja i jak ją wykonać?

Obdukcja jest badaniem lekarskim, wykonywanym zarówno na zlecenie prokuratury czy policji, jak i na prośbę osoby pokrzywdzonej. Obdukcji może dokonać każdy lekarz. Ma ona na celu określenie obrażeń ciała, a jeżeli to możliwe, także przyczyny obrażeń i urazów. Po potwierdzeniu urazów przez lekarza kwalifikuje się zdarzenie prawnie, w zależności od tego czy uszkodzenie ciała trwa dłużej czy krócej niż 7 dni.

Czytaj więcej...

morskie świadectwo zdrowia

Czym jest i kiedy należy wykonać morskie świadectwo zdrowia?

Praca na morzu to odkrywanie nowych miejsc, przygoda i często też dobre wynagrodzenie. Ale żeby zostać marynarzem, najpierw trzeba zdobyć kwalifikacje, a więc skończyć odpowiedni kurs lub szkolenie. Niezbędna jest tu dobra kondycja fizyczna - zwłaszcza, że każdy marynarz, który chce być zatrudniony przez armatora, musi wykonać morskie świadectwo zdrowia. Czym ono jest i kto musi je zrobić? Dowiesz się z tego artykułu.

Czytaj więcej...