Banner

Jakie badania dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Niektórzy pracodawcy mogą sobie zadawać pytanie, czy zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pociąga za sobą konieczność skierowania jej na dodatkowe badania. Jak wygląda to w praktyce oraz o czym jeszcze koniecznie trzeba w tym przypadku pamiętać?

Orzeczenie o niepełnosprawności, a badania pracownicze

Tak naprawdę przepisy Kodeksu pracy nie wskazują na to, aby w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności konieczne było wysłania pracownika na dodatkowe badania okresowe. Jeśli bowiem orzeczenie lekarskie wskazuje, że jest on zdolny do wykonywania danego zajęcia, to zachowuje ono swą aktualność we wskazanym okresie.

Istnieją jednak przypadki, gdy pracodawca może skierować taką osobę na badania lekarskie. Ma to miejsce wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, czy będzie on w stanie wykonywać zadania w przypadku konkretnego zajęcia.

Przepisy wskazują dodatkowo, że badania okresowe oraz kontrolne są niezbędne w sytuacji, gdy dana osoba (także niepełnosprawna), była niezdolna do wykonywania obowiązków zawodowych przez czas dłuższy, niż 30 dni. Jest to niezbędne przede wszystkim w celu skontrolowania, czy tak długi czas absencji nie uniemożliwi w przyszłości dalszego wykonywania obowiązków zawodowych na konkretnym stanowisku.

Wymogi co do pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

O ile same dodatkowe badania nie są, jak widać niezbędne, to zatrudniając osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności trzeba pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach. Istotne jest przede wszystkim to, że w przypadku znacznego albo umiarkowanego jej stopnia, osoby te nie mogą pracować dłużej, aniżeli 7 godzin dziennie i w sumie 35 na tydzień. Przepisy wskazują też, że nie można zatrudniać ich do pracy w porze nocnej, a także na nadgodziny.

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to dla pracodawców szansa na współpracę z rzetelnymi oraz wysoce sumiennymi osobami, zaangażowanymi w wykonywanie swoich obowiązków. Warto więc rozważyć taką możliwość, w przypadku pojawienia się odpowiedniego kandydata lub kandydatki.