Banner

Badanie kandydatów do posiadania broni palnej - Gdynia

Wykonujemy badanie kandydatów do posiadania broni palnej. Przeprowadzamy podstawowe badania lekarskie i psychologiczne, a następnie wystawiamy orzeczenia. Zazwyczaj badania sprowadzają się do ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta. W niektórych przypadkach zakres badań wskazanych przez lekarza bądź psychologa może być szerszy. Wykonywane badania oraz wystawiane orzeczenia stwierdzają zdolność fizyczną, a także psychiczną danej osoby do posługiwania się bronią palną. Są one niezbędne w celu ustalenia, czy kandydat może otrzymać pozwolenie na posiadanie broni.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń palną?

Pozwolenie na broń można uzyskać do celów sportowych, ochrony osób i mienia, rekonstrukcji historycznych oraz szkoleniowych. Do złożenia wniosku na posiadanie broni konieczne jest orzeczenie lekarskie. Poza tym trzeba spełnić kilka warunków. Na ich podstawie wydawana jest decyzja dotycząca pozwolenia na posiadanie broni palnej. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat. W niektórych przypadkach ta granica jest obniżona do 18 lat – gdy kandydat stara się o pozwolenie na broń sportową lub myśliwską, a wniosek poparty jest przez szkołę, organizację sportową, Polski Związek Łowiecki bądź stowarzyszenie obronne. Ponadto kandydat ubiegający się o pozwolenie na broń palną musi być zameldowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo i nie może być uzależniony od żadnych substancji psychoaktywnych czy alkoholu. Wnioski o pozwolenie na posiadanie broni palnej są bardzo dokładnie weryfikowane. Część z nich zostaje odrzucona z różnych powodów. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie fizyczne oraz psychiczne kandydata, które potwierdza się orzeczeniem lekarskim. Taki dokument stwierdza, że dana osoba nie stanowi zagrożenia dla siebie samego ani dla innych ludzi i porządku publicznego. Zapraszamy do poznania oferty badania profilaktyczne pracowników oraz świadectwa zdrowia dla marynarzy.

Badania na broń palną