Banner

Badania profilaktyczne pracowników - Gdynia

Badania lekarskie pracowników są obowiązkowe i niezbędne do podjęcia pracy. W naszym gabinecie wykonujemy badania profilaktyczne pracowników. Oferta obejmuje zarówno badania wstępne, okresowe, jak i kontrolne. Przed podjęciem pracy należy sprawdzić stan zdrowia pracownika i na podstawie orzeczenia lekarskiego ocenić, czy dana osoba może pracować na konkretnym stanowisku. Niekiedy jednak pojawia się konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, niezależnie od tego, od jak dawna pracownik jest zatrudniony w danej firmie. Wtedy zleca się wykonanie badań okresowych lub kontrolnych. Za wszystkie badania profilaktyczne pracowników płaci pracodawca. Do jego obowiązków należy również skierowanie pracownika do konkretnej jednostki służby medycyny pracy. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat badań przeprowadzanych w naszym Gabinecie Medycyny Pracy i Orzecznictwa Lekarskiego lub umówić się na wizytę – można zrobić to telefonicznie lub mailowo. Pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, wystawiamy opinie orzecznicze. Dzięki nim można starać się o odszkodowanie.

badania okresowe

Kiedy należy wykonać badania wstępne, okresowe i kontrolne?

Badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • młodociani pracownicy przenoszeni na inne stanowiska,
  • pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których mogą występować czynniki niebezpieczne dla zdrowia.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby, które są ponownie przyjmowane na to samo lub podobne stanowisko u tego samego pracodawcy, a także pracownicy przyjmowani u innego pracodawcy, ale posiadający aktualne orzeczenie lekarskie. Takie przyjęcie nie może jednak nastąpić później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy z poprzednim pracodawcą. Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, nie może zostać przyjęty do pracy.

Badaniom okresowym i kontrolnym podlegają natomiast pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni. Po przerwie spowodowanej chorobą pracownik powinien wykonać odpowiednia badania, stwierdzające, czy nadal może wykonywać pracę na danym stanowisku. Takie badania powinny odbywać się w godzinach pracy, a pracownik nie może mieć z ich powodu obniżonej pensji. Ponadto pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do gabinetu medycyny pracy, jeśli znajduje się on w innej miejscowości niż zakład pracy. Częstotliwość badań okresowych ustalana jest przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz charakteru wykonywanej przez niego pracy. Zapraszamy do poznania oferty morskiego świadectwa zdrowia.