Banner

Badania pracownicze w Gdyni

Obowiązujące prawo nie pozwala pracodawcy dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza jej zdolność do pracy w określonych warunkach. Dlatego też przed podjęciem nowej pracy każdy potencjalny pracownik musi przejść odpowiednie badania. W naszej placówce medycznej można wykonać specjalistyczne badania pracownicze. To podstawowy czynnik, który ma wpływ na to, czy dana osoba będzie mogła podjąć pracę na wybranym stanowisku.

 

Jakie należy wykonać badania do pracy?

Przed podjęciem nowej pracy należy wykonać odpowiednie badania u lekarza medycyny pracy. Przebieg wizyty zależy przede wszystkim od zawodu i stanowiska, jakie będzie zajmował badany. Czasem badania do pracy obejmują jedynie wywiad lekarski oraz badanie okulistyczne. W niektórych przypadkach może być konieczna konsultacja ze specjalistą, na przykład neurologiem, laryngologiem bądź pulmonologiem. Jeśli pacjent w podejmowanej pracy będzie miał kontakt z żywnością lub dużą liczbą osób, musi poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym i wyrobić książeczkę sanepidowską. Poza wstępnymi badaniami do pracy u lekarza tej specjalizacji wykonuje się także badania okresowe oraz kontrolne. Pierwsze z nich należy powtarzać regularnie. Pracownik powinien być wysłany przez pracodawcę na badania okresowe co najmniej kilka dni przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Tego typu badania do pracy mają sprawdzić, czy w trakcie zatrudnienia stan zdrowia pracownika nie zmienił się i czy nadal może on pełnić swoje obowiązki. Badania kontrolne przeprowadza się natomiast, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim więcej niż 30 dni.

Jeśli więc potrzebują Państwo usług z zakresu badań pracowniczych, zapraszamy do naszej placówki w Gdyni.