Banner

Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące - Gdynia

Przeprowadzamy badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Pracujący w naszym gabinecie lekarza są uprawnieni do wykonywania takich badań. Wśród badań znajdują się:

  • badanie ogólne,
  • badanie okulistyczne,
  • morfologia krwi, poziom retikulocytów.

Po przeprowadzonych badaniach i ocenie stanu zdrowia Pacjenta lekarz wystawia orzeczenie o zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy w szkodliwych warunkach środowiskowych. Na promieniowanie jonizujące najbardziej narażeni są pracownicy służby zdrowia, przede wszystkim dentyści, radiolodzy oraz technicy RTG. Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące są wykonywane w naszym gabinecie po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Przeprowadzamy również badania potrzebne do pracy na różnych stanowiskach, a także badania kandydatów do posiadania broni palnej oraz badania profilaktyczne pracowników.

Promieniowanie jonizujące

Jak często należy wykonywać badania na promieniowanie jonizujące?

Przeprowadzanie badań na promieniowanie jonizujące jest bardzo ważne, szczególnie dla pracowników wykonujących zawody najbardziej narażone na to promieniowanie. Ma ono duży wpływ na stan zdrowia. Jego wiązki są rakotwórcze, ponadto promieniowanie może wpłynąć niekorzystnie na rozrodczość danej osoby. Dlatego pracownicy wykonujący niektóre zawody muszą wykonywać odpowiednie badania. Najczęściej badania na promieniowanie jonizujące są wykonywane co 3 lata. Niekiedy jednak lekarz może wydać zaświadczenie na krótszy okres. Częstotliwość badania jest zależna od sumy negatywnych czynników wpływających na wykonywane zajęcie.