Banner

Obdukcje lekarskie - Gdynia

W naszym gabinecie możliwe jest przeprowadzenie obdukcji lekarskiej. Są to oględziny lekarskie po doznanych obrażeniach, które powstały w wyniku działań przestępczych. Badanie bardzo często okazuje się niezbędne w dalszym postępowaniu prawnym. Obdukcja jest zaświadczeniem wydanym przez odpowiedniego lekarza, dzięki któremu można ubiegać się swoich praw w sądzie. Badanie najczęściej wykonują osoby doświadczające przemocy fizycznej w domu. Dzięki obdukcji lekarskiej można udokumentować obrażenia powstałe w wyniku przemocy. Każdy lekarz ma obowiązek przyjąć Pacjenta z obrażeniami, jednak nie wszyscy lekarze mogą wydawać odpowiednie zaświadczenia. Zapraszamy do poznania oferty badania profilaktyczne pracowników oraz świadectwa zdrowia dla marynarzy.

Jak wygląda badanie w celu wydania obdukcji lekarskiej?

Lekarz wydający zaświadczenie osobie pokrzywdzonej powinien zapisać w nim wszelkie szczegóły dotyczące obrażeń. Musi opisać ich rodzaj, kolor, a także wielkość. Opisanie wyglądu ran jest bardzo istotne w dalszym postępowaniu. Ponadto na zaświadczeniu powinna znaleźć się przyczyna powstania obrażeń. Obdukcję lekarską najczęściej zleca organ prowadzący daną sprawę, np. prokuratura bądź sąd. Po zaświadczenie można zgłosić się do lekarza także samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że wtedy obdukcja jest opinią prywatną i może zostać nieuznana prawnie. W takiej sytuacji sąd zleci wykonanie badania jeszcze raz. Istotne jest jednak udanie się na obdukcję zaraz po doznaniu obrażeń, ponieważ już po kilku dniach rany mogą być znacznie mniej widoczne. W przypadku samodzielnego udania się na badanie trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów. Natomiast jeśli obdukcję zleca organ prowadzący postępowanie, osoba pokrzywdzona nie musi płacić za badanie.

świadectwa zdrowia dla marynarzy