Banner

Czym jest i kiedy należy wykonać morskie świadectwo zdrowia?

Praca na morzu to odkrywanie nowych miejsc, przygoda i często też dobre wynagrodzenie. Ale żeby zostać marynarzem, najpierw trzeba zdobyć kwalifikacje, a więc skończyć odpowiedni kurs lub szkolenie. Niezbędna jest tu dobra kondycja fizyczna - zwłaszcza, że każdy marynarz, który chce być zatrudniony przez armatora, musi wykonać morskie świadectwo zdrowia. Czym ono jest i kto musi je zrobić? Dowiesz się z tego artykułu.

Morskie świadectwo zdrowia – co to jest?

Przed wypłynięciem w morze każdy marynarz musi być do tego właściwie przygotowany, jak również przejść odpowiednie badania medyczne. Na ich podstawie wydawane jest morskie świadectwo zdrowia, które jest wymagane dla wszystkich osób, które są zatrudnione na statkach morskich. Nie muszą go więc posiadać osoby, które przebywają lub pracują na statku jedynie tymczasowo. W każdym kraju na świecie procedury wystawienia świadectwa morskiego są ujednolicone. Wydawane jest ono przez uprawnionych lekarzy, zwykle sportowych, lub lekarzy medycyny pracy, którzy są zaakceptowani przez Urząd Morski. Wymagania dotyczące badań lekarskich marynarzy zostały określone w Dzienniku Ustaw: Rozdział 2 - Minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku - Praca na morzu.

Art.  4. [Badania lekarskie marynarzy; świadectwo zdrowia]

  1. Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.
  2. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.
  3. Do przeprowadzania badań lekarskich w celu wydawania świadectw zdrowia są uprawnieni lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny pracy, medycyny transportu lub spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy.

Jeśli dana osoba uzyska pozytywny wynik we wszystkich wymaganych badaniach, może otrzymać morskie świadectwo zdrowia. Niezbędne badania określone są w Guidelines on the Medical Examinations of Seafares i dotyczą między innymi: morfologii, poziomu cukru we krwi, EKG czy badań neurologicznych. Poszczególni armatorzy mogą wymagać również dodatkowych badań, a także posiadania Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

Gdzie można uzyskać Morskie świadectwo zdrowia? Aby je otrzymać należy udać się do Gabinetu Medycyny Pracy i Orzecznictwa Lekarskiego znajdującego się w miejscowości nadmorskiej.

Kiedy należy wykonać morskie świadectwo zdrowia?

Morskie świadectwo zdrowia jest niezbędne dla osób, które zamierzają:

  • uzyskać książeczkę żeglarską;
  • zatrudnić się na statku morskim w kraju lub za granicą;
  • uczyć się w szkole morskiej;
  • kandydować do Akademii Morskiej.

Dziennik Ustaw określa, że marynarz zatrudniony na statku musi posiadać:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

2) ważne świadectwo zdrowia;

3) ważną książeczkę żeglarską.

Podsumowując, morskie świadectwo zdrowia jest wymagane przez armatorów przed przyjęciem marynarza do pracy. Daje ono informacje o stanie zdrowia kandydata. Od tego może przecież zależeć życie i bezpieczeństwo jego oraz pozostałych członków załogi.