Banner

Jak długo należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Wstępne badania lekarskie do pracy przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy, z którym dany przedsiębiorca zatrudniający pracowników zawarł umowę na świadczenie na jego rzecz tego typu usług medycznych. W orzeczeniu lekarz stwierdza, czy w przypadku danej osoby istnieje brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czy są istotne powody, dla których konkretne obowiązki zawodowe nie powinny być wykonywane przez pracownika.

Niezależnie od tego, czy pracownik poddawany jest badaniom wstępnym, czy kontrolnym bądź okresowym, pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczeń wydanych na ich podstawie. Warto przy tym podkreślić, że dopuszczenie przez pracodawcę do pracy prawnika bez aktualnych nadań skutkuje nałożeniem na niego grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca powinien przechowywać orzeczenia lekarskie pracowników przez 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy). Dla porównania – do 1 stycznia 2019 roku takie orzeczenia miały być przechowywane przez aż 50 lat. Opisywane wytyczne dotyczą orzeczeń lekarskich wszystkich pracowników, na przykład wydanych na podstawie badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące czy badań kandydatów do posiadania broni palnej. Ponadto są związane z każdą formą akt osobowych.

Gdzie należy przechowywać orzeczenie lekarskie pracownika?

Pracodawcy są zobowiązani do tego, by przechowywać orzeczenia lekarskie pracowników w ich aktach osobowych. Orzeczenia wydane podczas badań wstępnych powinno się przechowywać w części „A” akt osobowych, natomiast te, które zostały wydane na podstawie badań kontrolnych i okresowych – w części „B” wspomnianych akt. Porządek w tym względzie jest niewątpliwie konieczny.