Banner

Własna działalność gospodarcza, a medycyna pracy

Choć podejmowanie nowej pracy wielu osobom kojarzy się z koniecznością wykonania badań lekarskich, nie zawsze są one niezbędne. W polskim prawie wyróżniono kilka sytuacji, w których nie ma potrzeby przystępowania do badań w ramach medycyny pracy – pomimo zmiany stanowiska pracy, a nawet firmy, w której będzie ono zajmowane. Czy przykładem osoby niepodlegającej medycynie pracy jest przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą?

Kto nie jest zobowiązany do wykonywania pracowniczych badań lekarskich?

Medycynie pracy nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Badań lekarskich nie muszą też wykonywać osoby zatrudniane u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy – pod warunkiem, że mają aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do obejmowania danego stanowiska (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

Czy przedsiębiorcy podlegają medycynie pracy?

Nie muszą ich wykonywać również właściciele przedsiębiorstw niezatrudniający pracowników. Ich odbycie staje się konieczne tylko wtedy, kiedy pojawia się stosunek pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może jednak zażądać od właściciela firmy aktualnych badań lekarskich. Opisywanemu obowiązkowi podlegają między innymi kosmetyczki, fryzjerzy oraz sprzedawcy prywatnych sklepów z żywnością.

Warto jednak podkreślić, że przedsiębiorca może dobrowolnie zapisać się na wizytę u lekarza w ramach medycyny pracy. Dzięki temu będzie miał pewność, że nie zaskoczą go ewentualne wymagania PIP-u.