Banner

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy?

Badania wykonywane w ramach medycyny pracy mają na celu zbadanie wpływu środowiska pracy na pacjenta. W ramach medycyny pracy mieści się też diagnostyka, a także leczenie i profilaktyka wybranych chorób zawodowych. Pacjenci kojarzą tę specjalizację lekarską przede wszystkim z badaniami profilaktycznymi zlecanymi przez pracodawcę – wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi.

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy zajmuje się w szczególności diagnozowaniem zagrożeń w określonym miejscu pracy. Jego zadaniem jest stwierdzenie, czy dana osoba może wykonywać pracę na danym stanowisku. Ustala więc zdolności, niezdolności lub przeciwwskazania do zatrudnienia. Lekarz medycyny pracy specjalizuje się także w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej osób pracujących, informowaniu o bezpieczeństwie w miejscu pracy, a także diagnostyce chorób zawodowych. Do jego powinności należy również leczenie zdiagnozowanych dolegliwości oraz sporządzanie wytycznych dotyczących wyposażenia i odzieży, których wykorzystywanie powinno obowiązywać w analizowanym miejscu.

Jakie badania są wykonywane przez lekarza medycyny pracy?

Przebieg badania u lekarza medycyny pracy jest zależny od tego, w jakim celu jest przeprowadzane oraz jaką dokładnie pracę wykonuję bądź ma wykonywać jego pacjent. Inne badania dotyczą marynarzy niż na przykład osób pracujących w tropikach. Specyficzne są również badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Niemniej lekarz medycyny pracy zawsze przeprowadza ze swoim pacjentem wywiad na temat jego aktualnego stanu zdrowia. Analizuje przy tym stan pacjenta w kontekście charakterystyki stanowiska, na którym będzie ta osoba pracować lub już pracuje. Podczas wizyty wykonywane są też podstawowe badania, takie jak np. pomiar ciśnienia krwi.