Banner

Blog

Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń

Jak wygląda badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń?

Zgodnie z panującymi w Polsce przepisami prawnymi dostęp do broni jest mocno ograniczony. Żeby wejść w jej posiadanie, trzeba spełnić szereg warunków pozwalających na wydanie pozwolenia na broń. Jednym z takich warunków jest orzeczenie lekarskie i psychologiczne wykazujące brak przeciwwskazań do tego, by posługiwać się bronią. 

Czytaj więcej...

pracownik kierowany na badanie

Badania wstępne i okresowe pracownika – kto za to płaci i jakie są terminy?

Niezależenie od stanowiska pracy, badania wstępne, a później okresowe są wymagane, by móc pracować na danym stanowisku. Jak wiadomo, wraz ze stażem pracy, mogą pojawić się także różnego typu choroby i niedomagania. Niekiedy są one związane ze specyfiką pracy, czasem zupełnie niezależne od stanowiska. Badania kontrolne mają na celu orzec, czy dany pracownik spełnia normy zdrowotne, by móc wykonywać pracę na danym stanowisku.

Czytaj więcej...

badanie pracownika

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

Badania profilaktyczne dla pracowników – czyli inaczej badania wstępne i okresowe, które dotyczą każdego nowozatrudnionego, jak i normalnego pracownika. Badania profilaktyczne mają na celu ocenić stan zdrowia i sprawdzić, czy dany pracownik może wykonywać swoje obowiązki na konkretnym stanowisku pracy. Bez odpowiednich badań pracownik nie może podjąć pracy, ponieważ nie jest to zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej...

rentgen

Czym jest promieniowanie jonizujące i jak wykonać badania?

Promieniowanie jonizujące jest znane nam wszystkim między innymi jako promieniowanie rentgenowskie. Dzięki niemu możliwe jest dokonywanie diagnostyki urazów, ale także może być niezwykle przydatne do diagnostyki chorób płuc i serca. To dzięki promieniowaniu jonizującemu możliwe jest wykrycie poważnych zmian zdrowotnych w naszym organizmie. Niestety nadmiar promieniowania szkodzi, na co w szczególności narażeni są pracownicy służby zdrowia.

Czytaj więcej...