Banner

Czym jest obdukcja i jak ją wykonać?

Obdukcja jest badaniem lekarskim, wykonywanym zarówno na zlecenie prokuratury czy policji, jak i na prośbę osoby pokrzywdzonej. Obdukcji może dokonać każdy lekarz. Ma ona na celu określenie obrażeń ciała, a jeżeli to możliwe, także przyczyny obrażeń i urazów. Po potwierdzeniu urazów przez lekarza kwalifikuje się zdarzenie prawnie, w zależności od tego czy uszkodzenie ciała trwa dłużej czy krócej niż 7 dni.

Obdukcja lekarska jest wydawana na piśmie i uznawana za część kartoteki medycznej. Podczas obdukcji określa się nie tylko rodzaj uszkodzeń, ale także czas, przez który czynności danego narządu były naruszone. Obdukcja jest badaniem pełnopłatnym, nierefundowanym przez NFZ. Finansowana jest w sytuacji gdy osoba poszkodowana została w skierowana na obdukcję przez organy ścigania, bądź w przypadku przemocy w rodzinie. Aby dokument obdukcji mógł być wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym, musi ona zostać przeprowadzona przez lekarza biegłego medycyny sądowej.

Jak przebiega obdukcja?

Obdukcja nie ma jednego określonego przebiegu, jest to zależne od lekarza. Czas jej wykonania to od 30 do 60 minut. Głównym i najważniejszym celem badania jest określenie faktów. Zazwyczaj pierwszą częścią badania jest szczegółowy wywiad z poszkodowaną osobą. Przeprowadza się go w celu poznania sytuacji oraz kontekstu powstania uszkodzeń.  Następnym krokiem są oględziny ciała w miejscu urazu. W czasie obdukcji lekarz ma za zadanie jak najdokładniej określić mechanizm, rodzaj obrażeń, a także czas ich powstania i dysfunkcje pojawiające się z ich tytułu.

Co znajduje się w dokumencie z obdukcji?

Zaświadczenie obdukcji, wydawane przez lekarza jako dokument, powinno zawierać:

  • imię i nazwisko lekarza, stopień oraz tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego,
  • dane osób, które brały udział w opiniowaniu, wraz z wykazem czynności, które wykonywały,
  • pełną nazwę instytucji, jeżeli przez nią wydawana jest opinia,
  • czas i datę przeprowadzonego badania i wydania opinii,
  • sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, spostrzeżenia i wnioski,
  • podpis.