Banner

Na czym polegają badania profilaktyczne dla pracowników?

Badania profilaktyczne dla pracowników – czyli inaczej badania wstępne i okresowe, które dotyczą każdego nowozatrudnionego, jak i normalnego pracownika. Badania profilaktyczne mają na celu ocenić stan zdrowia i sprawdzić, czy dany pracownik może wykonywać swoje obowiązki na konkretnym stanowisku pracy. Bez odpowiednich badań pracownik nie może podjąć pracy, ponieważ nie jest to zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każde stanowisko ma inne wymagania

Jak wiadomo, każde stanowisko pracy cechuje się innymi warunkami pracy, dlatego też pracownicy badani są pod różnym kątem, a lekarz podczas badania przywiązuje uwagę do innych rzeczy. Inne kwestie będą istotne dla pracownika fizycznego, jeszcze inne dla pracownika biurowego. Do badań profilaktycznych zaliczyć możemy badania wstępne i badania okresowe. Badania wstępne są wykonywane przed przystąpieniem do pracy i muszą wykonać je nowozatrudnieni pracownicy, pracownicy młodociani, a także pracownicy, którzy zostali przeniesieni na stanowisko, gdzie warunki pracy są uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Do badań profilaktycznych zaliczają się także badania kontrolne. Pracodawca wykonuje je, jeżeli pracownik z powodu choroby nie jest zdolny do pracy powyżej 30 dni, w celu sprawdzenia, czy może on wykonywać pracę na danym stanowisku. Badania okresowe z kolei wykonywane są w celu sprawdzenia stanu zdrowia pracownika i jego zdolności pracy na dotychczasowym stanowisku.

Obowiązek pracodawcy, przywilej pracownika

Wykonywanie badań profilaktycznych, jest obowiązkiem nałożonym na pracodawcę. To on ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także to on odpowiada za zatrudnienie odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko. Pracodawca także jest zobowiązany do opłacenia badań wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników, a także badań okresowych, które kontrolują stan zdrowia pracowników niezależnie od stanowiska. Pracodawca jest także zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, który musiał podjąć się badania podczas godzin swojej pracy.