Banner

Badania wstępne i okresowe pracownika – kto za to płaci i jakie są terminy?

Niezależenie od stanowiska pracy, badania wstępne, a później okresowe są wymagane, by móc pracować na danym stanowisku. Jak wiadomo, wraz ze stażem pracy, mogą pojawić się także różnego typu choroby i niedomagania. Niekiedy są one związane ze specyfiką pracy, czasem zupełnie niezależne od stanowiska. Badania kontrolne mają na celu orzec, czy dany pracownik spełnia normy zdrowotne, by móc wykonywać pracę na danym stanowisku.

Badania wstępne, a okresowe

Badania wstępne i okresowe różnią się od siebie. Jak wiadomo, badania wstępne wykonuje nowozatrudniony pracownik, przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Są to badania, które określają zdolność do wykonywania pracy przez pracownika. Poza nowozatrudnionymi pracownikami, badania wstępne powinni wykonać pracownicy młodociani, a także pracownicy przenoszeni na stanowisko, gdzie warunki pracy są szkodliwe lub niebezpieczne. Podczas badania lekarz medycyny stwierdza czy dana osoba jest zdolna do podjęcia pracy. Jeżeli pacjent nie spełni warunków, nie może on podjąć pracy na danym stanowisku. Badania okresowe z kolei mają za zadanie kontrolować stan zdrowia pracownika i ocenić jego zdolność do wykonywania pracy. Badania okresowe są nie tylko obowiązkiem pracownika, ale także jego przywilejem – powinien on dbać o swoje zdrowie i kontrolować jego stan.

Terminy badań oraz opłaty

Jak jednak wyglądają badania od strony terminów i opłat? Jeżeli chodzi o koszty związanie z wykonaniem badań okresowych oraz wstępnych – powinien pokryć je pracodawca. Do obowiązku pracodawcy należy bowiem zapewnienie możliwości wykonania profilaktycznych badań. Jest to uwarunkowane zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Na badania wstępne nowozatrudniony pracownik musi stawić się przed rozpoczęciem pracy, dzięki czemu można zweryfikować czy może on podjąć pracę na danym stanowisku. Natomiast o częstotliwości badań okresowych decyduje lekarz, który indywidualnie patrzy na każdego pacjenta i jego stan zdrowia. Warto nadmienić, że jeżeli badanie okresowe zostanie wyznaczone w godzinach pracy, a więc pracownik nie będzie obecny, pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia.